حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۱ مورخ ۹۸/۹/۱۰(اصلاح دستور العمل اجرایی بند ( س ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم)

0 2,733
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

بخشنامه مذکور در خصوص  اصلاح دستور العمل اجرایی بند ( س ) ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم صادر شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.