- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۸۰ مورخ ۹۸/۸/۲۷(ابلاغ رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان)

 

توضیح سایت تازه های حسابداری:

نامه شماره ۲۳۲/۱۹۲۹۵ مورخ ۹۸/۱۰/۲۳ در خصوص سقف وجوه قابل پرداخت جهت اعمال معافیت مالیاتی بن کالا  را اینجا [1] ببینید.


پرداخت وجوهی به عنوان کمک هزینه مهد کودک ، یارانه غذا ، ایاب و ذهاب و بن کالا مشمول مواد ۸۲ و‌۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم نبوده و از مالیات معاف است لذا بخشنامه ۳۳۵۵۳ [2] ابطال میشود.