نامه شماره ۵۰۲۰/۹۷/۹۳۳۰ مورخ ۹۸/۷/۸ (نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید)

0 839

از آنجاییکه یکی از شرایط پذیرش ” پاداش افزایش تولید ” داشتن قرارداد ۳ جانبه در راستای ماده ۴۷ قانون کار میباشد ، توصیه میگردد در اسرع وقت اقدامات قانونی لازم جهت تنظیم قرارداد مذکور برای پرداختهای سال ۱۳۹۸ صورت پذیرد.


ماده ۴۷ قانون کار تصریح نموده :

“به منظور ایجادانگیزه برای تولیدبیشتروکیفیت بهتروتقلیل ضایعات وافزایش علاقمندی وبالا بردن سطح درآمدکارگران ،طرفین قرارداددریافت وپرداخت افزایش تولید را مطابق آیین نامه ای که به تصویب وزیرکارواموراجتماعی تعیین می شود منعقد می نمایند” .

بخشنامه مرتبط در این خصوص به شماره ۱۱/۳ مورخ ۹۴/۱۱/۱۷ را اینجا ببینید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.