حسابان وب

زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۸

0 830

حسابداراپ

با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري زمان برگزاري آزمون مذكور به تاريخ ۹۸/۹/۲۹ تغيير يافته است. لذا ضرورت دارد براي كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه مورخ ۹۸/۸/۴ مندرج در سايت اين سازمان مراجعه نماييد.


محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.