حسابان وب

زمان برگزاري آزمون كارشناسان رسمي دادگستري سال ۹۸

0 743
آکادمی محسن قاسمی

با توجه به اعلام شوراي عالي كارشناسان رسمي دادگستري زمان برگزاري آزمون مذكور به تاريخ ۹۸/۹/۲۹ تغيير يافته است. لذا ضرورت دارد براي كسب اطلاعات بيشتر به اطلاعيه مورخ ۹۸/۸/۴ مندرج در سايت اين سازمان مراجعه نماييد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.