حسابان وب

بخشنامه ۲۶۰/۳۹۲۴ مورخ ۹۸/۸/۲۰(مشمولیت یا عدم مشمولیت اشخاص حقوقی مرحله هفتم از جمله واحدهای تولیدی و کارخانه های قبل از بهره برداری)

0 4,408
آکادمی محسن قاسمی

ابلاغیه مورخ ۲۰/ ۸/ ۹۸ معاون مالیات بر ارزش افزوده  در خصوص ؛ ابهام در راستای مشمولیت یا عدم مشمولیت اشخاص حقوقی مرحله هفتم از جمله واحدهای تولیدی و کارخانه های قبل از بهره برداری درنظام مالیاتی ارزش افزوده بدین شرح است:


فینتو

کلیه اشخاص حقوقی مشمول مراحل هفتگانه خواهد بود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.