حسابان وب

بخشنامه مورخ ۹۸/۸/۱۹ سازمان امور مالیاتی(رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرائم انجمن های علمی)

0 1,005

حسابداراپ

فینتو

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرائم انجمن های علمی بدین شرح است:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.