بخشنامه مورخ ۹۸/۸/۱۹ سازمان امور مالیاتی(رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرائم انجمن های علمی)

0 236

هوفر

بخشنامه مالیاتی مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی در خصوص ؛ رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرائم انجمن های علمی بدین شرح است:
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.