- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

پذیرش سفته با امضای مدیران، تضمینی برای تقسیط بدهی مالیاتی واحد تولیدی

پذیرش سفته با امضای مدیران، تضمینی برای تقسیط بدهی مالیاتی واحد تولیدی رسماً مجاز اعلام شد.


به جهت وحدت رویه در پذیرش سفته از واحدهای تولیدی در تقسیط  بدهی های مالیاتی و به منظور پیشگیری از بروز اختلال در روند تولید و اشتغال واحد تولیدی، سازمان امور مالیاتی در اجرای ببند الف ماده ۵۸ آیین نامه ۲۱۸ قانون مالیات مستقیم (پذیرش ضمانت) با صدور بخشنامه ای [1] سفته با امضای مدیر واحد تولیدی را به عنوان یکی از تضامین بانکی در تقسیط بدهی و رفع محدودیت ها مجاز اعلام کرد.