حسابان وب

وضعیت مالیاتی واحدهای صنفی در صورت انتقال مشخص شد

0 520
آکادمی محسن قاسمی

نمایندگان در مصوبه‌ای مقرر کردند که در صورت انتقال یک واحد صنفی، خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی پیش از اتمام انتقال ندارد.

فینتو


به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت بعد از ظهر امروز (یکشنبه) و در جریان بررسی جزئیات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۲۰ این لایحه را به تصویب رساندند که بر اساس آن در مورد اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند تا زمان ختم تصفیه، شخص حقوقی مزبور کماکان مودی محسوب می‌شود و مدیر یا مدیران تصفیه مکلف به انجام تکالیف مقرر در این قانون هستند.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۱ این لایحه را به تصویب رساندند که به موجب آن در انتقال یک واحد صنفی، شخص دارنده واحد صنفی تا اتمام انتقال، محدودیت اجرای مقررات و تمامی تکالیف دوره‌های مالیاتی مربوط از جمله صدور صورتحساب، ثبت معاملات در سامانه مودیان و سایر تکالیف قانونی را بر عهده دارد. به موجب این مصوبه خریدار مسئولیتی در قبال تکالیف واحد صنفی قبل از اتمام انتقال ندارد؛ مگر اینکه به موجب سند رسمی این مسئولیت را پذیرفته باشد.

طبق تبصره این ماده انتقال دهنده باید حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز سازمان را نسبت به زمان اتمام فعالیت خود مطلع سازد. در صورت عدم اطلاع و شروع فعالیت توسط مودی جدید در پرداخت مالیات و جریمه‌ها با وی مسئولیت تضامنی خواهد داشت.

نمایندگان در ادامه ماده ۲۲ این لایحه را نیز به تصویب رساندند که به موجب آن مودی نسبت به مالیات و عوارض ماخوذه ضامن است. مالیات و عوارض جزء درآمد و اموال وی محسوب نمی‌شود. سازمان برای وصول مالیات و عوارض متعلق نسبت به سایر طلبکاران به استثناء صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان و جریمه‌های ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.