نرم افزارحسابداری صدگان

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۵ مورخ ۹۸/۷/۸(اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ (بخشودگی جرایم مالیاتی))

0 4,641

حسابداراپ

بخشنامه سازمان امورمالیاتی در خصوص اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۴۱ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۰۸ موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی صادر و ابلاغ شد.


١- با توجه به اطلاعات واصله در اجراي مفاد بند بخشنامه فوق برخي از ادارات كل امور مالياتي مبادرت به تهيه فرم بخشودگي جرايم مي نمايند كه اين امر موجب تطويل در ارائه خدمت به موديان محترم مالياتي گرديده است. لذا به منظور تسهيل در انجام امور مربوط به موديان محترم مالياتي، ادارات امور مالياتي مي بايست بدون نياز به تهيه فرم بخشودگي جرايم صرفاً با دستور رييس امور مالياتي ذيربط هامش درخواست موديان محترم مالياتي نسبت به اعمال بخشودگي و درج در سامانه ها و پرونده هاي موديان محترم موديان اقدام نمايند.

٢- در اجراي بند (٧) بخشنامه مذكور، موديان محترم مالياتي مي توانند براي هر يك از سنوات با پرداخت اصل بدهي آن سال، براي هر يك از منابع مالياتي و عملكرد آن سال به تفكيك، از تسهيلات بخشنامه مذكور بهره مند گردند.

محل تبلیغ شما

٣- شرط برخورداري از بخشودگي جرايم موضوع ماده ١٦٩ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم براي عملكرد سال هاي ١٣٩١ لغايت ١٣٩٤، پرداخت بدهي هاي ماليات عملكرد آن سال مي باشد.


توضیح بخشنامه : بخشودگی کلیه جرائم مالیاتی تنها با درخواست مکتوب از سوی مودی بدون نیاز به تکمیل فرآیند فرم های بخشودگی جرائم به تفکیک برای هر سال عملکرد و بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ مکرر سنوات ۱۳۹۱ لغایت ۱۳۹۴ در صورت تسویه بدهی عملکرد سال مربوطه بدون پیش شرط ارسال یا صدور صورتحساب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.