- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۶۳ مورخ ۹۸/۷/۷(عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درخصوص رد شکایت ابطال بند ۱۵ بخشنامه ۲۸۰۰۴ [1] مورخ ۱۱/۱۱/۹۴ توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ  شد.


-عدم صدور صورتحساب منجر به خارج شدن افراد از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی شود.

-در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا ارائه نشود ماخذ محاسبه، بهای روز تعلق مالیات است.

-مودیان مکلف به وصول دوره هایی که مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده نبوده اند، نمی‌باشند.