حسابان وب

ابطال قراردادهاي مشارکت مدني در تسهيلات بانكي

0 4,655
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

رای دیوان عالی کشور مبنی بر بطلان قرارداد مشارکت مدنی به دلیل عدم تعیین موضوع مشارکت، عدم تعیین سهم الشرکه، عدم تعیین شیوه تقسیم سود و زیان پایان دوره مشارکت و در نهایت برداشت واریزی تسهیلات مشارکت از حساب مشتری بابت تسویه دیون سابق که نشان می دهد مشارکت واقعی در کار نبوده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.