حسابان وب

نامه شماره ۲۵۰/۸۰۲۳ مورخ ۹۸/۶/۲۳(تعيين ضریب مالیاتی حق العمل کار طلا و جواهر عملکرد سنوات ۹۲لغایت ۹۶)

0 1,385

هوفر

تعيين ضریب مالیاتی حق العمل کار طلا و جواهر عملکرد سنوات ۹۲لغایت ۹۶ موضوع تبصره ۳ ماده ۱۵۴ ق.م.م توسط اداره امورمالیاتی تهران اعلام شد.


حسابان وب
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.