حسابان وب

حاشیه سود چیست؟

0 861

حصین حاسب

حاشیه سود برابر با سودتقسیم بر فروش خالص است.


 

پندار سیستم

 کاربرد حاشیه سود چیست؟

حاشیه سود، فرمولی است که نشان دهنده توانایی یک شرکت درکنترل هزینه هاست.

هرچه عدد بدست آمده این فرمول بیشتر باشد، یعنی سود دهی ان شرکت در مهار وکاهش هزینه ها بیشتر بوده وهرچه عدد کمتری بدست آید یعنی توانایی شرکت درکاهش هزینه ها بسیار کم بوده است.

انواع حاشیه سود:
حاشیه سود خالص
حاشیه سودعملیاتی

۱. حاشیه سودخالص برابراست باسودخالص تقسیم برفروش

۲. حاشیه سودعملیاتی برابر است باسودعملیاتی تقسیم برفروشمحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.