- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

بخشنامه ۲۶۰/۲۷۲۹ مورخ۹۸/۶/۱۱(دستورالعمل اصلاحی در خصوص صدور گواهی نامه ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده)

دستورالعمل اصلاحی در خصوص صدور گواهی نامه ثبت‌نام مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امورمالیاتی صادر شد.


توضیح سایت:

بخشنامه توضیحی در این خصوص را اینجا ببینید.