بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۵ مورخ ۹۸/۶/۶(نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط” تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۸)

0 250

 دستورالعمل سازمان امور مالیاتی درخصوص نحوه وصول عوارض موضوع بند “ط” تبصره شش قانون بودجه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.