حسابان وب

نامه شماره ۲۳۲/۵۴۵۳ مورخ ۹۸/۴/۱ (کلیه فعالیتهای داخل مناطق ازاد مشمول معافیت خواهد بود)

0 2,889
محل تبلیغ شما

سازمان امورمالیاتی درخصوص معافیت مالیاتی  فعالیتهای داخل مناطق ازاد اعلام نظرکرد.


پندار سیستمارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.