مالیات سکه و ارز مندرج در ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۷

0 1,118

هوفر

برای خریداران سکه و ارز در دفترچه ضرایب مالیاتی سال ۱۳۹۷ ضریب تعیین شده است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.