حسابان وب

سازمان بورس مجاز به جریمه و برکناری اعضا هیات مدیره شرکت های متخلف در ارائه اطلاعات مالی شد.

0 521
محل تبلیغ شما

با مصوبه مجلس، سازمان بورس مجاز به جریمه و برکناری اعضا هیات مدیره شرکت های متخلف در ارائه اطلاعات مالی شد.


پندار سیستم

در ادامه جلسه روز یکشنبه و مصوبات مجلس، طرح یک فوریتی الحاق جزء ز به بند ۵ ماده ۶ قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ ، تبصره ۳ ماده واحده این طرح که مربوط به جریمه شرکت‌های متخلف در ارائه اطلاعات مالی و قوانین اصل ۴۴ است ، تصویب شد.

طبق این تبصره، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است تمامی اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل اشخاص حقوقی موضوع صدر این بند و اجزای آن و شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی تابعه و وابسته به آنها را که برای اولین مرتبه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون از انجام تکالیف خود در مهلت زمانی مقرر تخلف کنند، متخلف محسوب و به پرداخت جریمه نقدی بر اساس ترتیبات مقرر در ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ مصوب ۲۵ آذر ۹۵ محکوم کند.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.