نامه شماره۳۶۷/۱۹۹۷ مورخ ۹۷/۱۰/۱۶(مالیات ارزش افزوده شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری)

0 55

مالیات ارزش افزوده شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم وفناوری بموجب نامه وق الذکر تشریح شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.