دسترسی مرکز آمار به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی

0 66

هوفر

 دسترسی مرکز آمار به پایگاه اطلاعاتی سازمان مالیاتی بموجب مصوبه هیئت وزیران مجاز شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.