بخشنامه ۲۳۲/۱۶۰۱۳ مورخ ۹۸/۴/۳ (اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن)

0 127

 اظهارنظر  مدیرکل دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص  اجرای ماده ۷۷ قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن در رابطه با ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آن ها تا پایان سال ۱۳۹۴ و یا پس از ان صادر شده ، منتشرشد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.