حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۵۱۱ مورخ ۹۸/۳/۲۹(مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران)

0 3,004
آکادمی محسن قاسمی

مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران  پیرو دستورالعمل مورخ ۱۲/ ۳/ ۹۸ توسط سازمان امور مالیاتی اعلام شد.


فینتو
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.