حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۲۹ مورخ ۹۸/۴/۳(اعلام حد نصاب معاملات کوچک در سال ۹۸)

0 2,073

حسابداراپ

سازمان امور مالیاتی حد نصاب معاملات کوچک برای سال ۹۸ را تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال اعلام کرد.

محل تبلیغ شما


امیدعلی پارسا، رییس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای ابلاغ کرد: در اجرای مفاد ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴.۰۴.۳۱ به پیوست تصویر تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص اعلام حدنصاب معاملات موضوع ماده ۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۸۳ برای سال ۱۳۹۸ و نحوه تسری نصاب معاملات موصوف در بند (الف) تصویب‌نامه مذکور به موجب ماده ۴۲ فانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۹۳ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می‌شود، ارسال می‌گردد.

وفق مصوبه مزبور حد نصاب معاملات کوچک تا سقف مبلغ ۳۲۸ میلیون ریال است که ماخذ مذکور در اجرای تکالیف مرتبط با آیین نامه اجرایی تبصره ۳ ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم موصوف حائز اهمیت است.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.