حسابان وب

بخشنامه ۱۰۰۰/۹۸/۱۲۷۳ مورخ ۹۸/۲/۷(اصلاح مبنای کسرحق بیمه کارگران ساختمانی درسال ۹۸)

0 2,266

حسابداراپ

سازمان تأمین اجتماعی بموجب بخشنامه فوق اصلاح مبنای کسرحق بیمه کارگران ساختمانی درسال ۹۸ را اعلام کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.