نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه و شرایط بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها

0 1,120

حسابداراپ

به منظور تعمیم و گسترش پوشش بیمه به آحاد افراد جامعه، سازمان تامین‌اجتماعی با صدور بخش‌نامه ۶۸۵ امور فنی بیمه‌شدگان، امکان بیمه‌شدن دانشجویان دانشگاه‌ها را براساس مقررات قانون بیمه صاحبان حِرف و مشاغل آزاد فراهم کرده است.در مطلب پیش‌رو، ضمن پاسخ به چند پرسش به توضیحاتی در خصوص این نوع بیمه می‌پردازیم.


شرایط بیمه‌شدن دانشجویان براساس بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها چیست؟

با توجه به اینکه بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها زیرمجموعه بیمه صاحبان حِرف و مشاغل آزاد است، شرایط آن نیز عینا همانند بیمه مشاغل آزاد است با این تفاوت که در این نوع بیمه تحصیل در دانشگاه، شغل محسوب نمی‌شود. اما برخی شرایط آن عبارت‌ا‌ند از: اشتغال به تحصیل در یکی از دانشگاه‌های کشور (بدون توجه به جنسیت فرد، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشگاه محل تحصیل) و دارابودن کارت دانشجویی معتبر. اما دانشجویان کمتر از ۵۰ سال نیاز به هیچ گونه سابقه قبلی در تامین‌اجتماعی ندارند، ولی برای شروع بیمه‌پردازی جهت دانشجویان بالاتر از ۵۰سال سن، دارا بودن سابقه قبلی به میزان حداقل معادل مازاد سنی نسبت به ۵۰ سال در زمان تقاضا لازم است. مثلا دانشجویی که در زمان تقاضا ۵۲ سال دارد برای شروع بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها حداقل باید دو سال سابقه پرداخت بیمه قبلی در تامین‌اجتماعی داشته باشد.

برای شروع بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها چه مدارک و اقداماتی لازم است؟

برای شروع این نوع بیمه مراجعه دانشجو با شناسنامه، کارت ملی، کارت دانشجویی معتبر و حداقل سه قطعه عکس جدید به نزدیک‌ترین شعبه تامین‌اجتماعی محل سکونت یا محل اشتغال به تحصیل خود برای ارائه تقاضای بیمه دانشجویان و انجام معاینات پزشکی بدون قرارداد (در صورت انتخاب نرخ ۱۸درصد برای این نوع بیمه) و انعقاد قرارداد و دریافت برگه پرداخت حق‌بیمه و پرداخت مبلغ حق‌بیمه به‌صورت ماهانه یا چند ماهه (به‌طور یک جا) ضروری است.

محل تبلیغ شما

بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها شامل چه تعهدات و مزایایی است و چه مزایایی به این نوع بیمه تعلق نمی‌گیرد؟

تعهدات و مزایای آن بستگی به انتخاب نرخ این نوع بیمه به شرح زیر دارد:

الف- نرخ ۱۸درصد شامل مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی، مستمری بازماندگان برای فوت قبل یا بعد از بازنشستگی در صورت احراز شرایط.

ب- نرخ ۱۴درصد شامل مستمری‌های بازنشستگی، مستمری بازماندگان برای فوت قبل یا بعد از بازنشستگی در صورت احراز شرایط.

ج- نرخ ۱۲درصد شامل مستمری‌های بازنشستگی، مستمری بازماندگان برای فوت بعد از بازنشستگی در صورت احراز شرایط.

د- دریافت دفترچه بیمه درمانی برای شخص بیمه‌شده و افراد تحت تکفل وی در صورت انتخاب درمان در قرارداد این نوع بیمه با پرداخت سرانه درمان متعلقه.

ضمنا به این بیمه، هزینه پروتز و اروتز، کمک‌هزینه ازدواج، غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک‌هزینه سفر و اقامت بیمار و همراه، مقرری بیمه بیکاری و هزینه کفن و دفن تعلق نمی‌گیرد.

برای بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها ماهانه چه مبلغی باید پرداخت شود؟

مبلغ حق‌بیمه در این نوع بیمه به نرخ حق‌بیمه انتخاب شده و نیز دستمزد مشمول کسر حق‌بیمه که در هر حال از ۱/۱ حداقل دستمزد سالانه کمتر نیست، بستگی دارد. مثلا حداقل حق‌بیمه ماهانه امسال در این نوع بیمه با نرخ ۱۸درصد حدودا مبلغ  ۲۲۰۰۰۰ تومان، با نرخ ۱۴درصد حدودا مبلغ ۱۵۵۵۰۰ تومان و با نرخ ۱۲درصد حدودا مبلغ ۱۳۳۳۵۰ تومان است. البته به مبالغ مذکور باید هزینه دفترچه درمان (حق سرانه درمان در صورت انتخاب درمان در قرارداد) را که با نرخ امسال برای هر دفترچه در هر ماه مبلغ ۴۴۰۰۰ تومان است، اضافه کرد. همچنین مبلغ حق‌بیمه و سرانه درمان همه ساله با تعیین حداقل دستمزد سال و سرانه درمان افزایش می‌یابد.

در چه شرایطی بیمه‌شدگان دانشجویی می‌توانند از طریق پدر یا مادر خود در تامین‌اجتماعی دفترچه درمانی دریافت کنند؟

چنانچه دانشجو صرفا به تحصیل اشتغال داشته و تحت تکفل قانونی پدر یا مادر خود باشد، می‌تواند هم‌زمان با بیمه‌پردازی در قالب بیمه دانشجویی از خدمات درمانی سازمان تامین‌اجتماعی به تبع والدین خود استفاده کند (دریافت دفترچه بیمه درمانی)  و خودش  قرارداد بیمه دانشجویان بدون درمان منعقد کرده و صرفا اصل حق‌بیمه ( بدون سرانه درمان) را بپردازد.

آیا دانشجویی که براساس مقررات به‌علت وفات پدر یا مادرش مشمول دریافت مستمری بازماندگان شود، می‌تواند هم‌زمان خودش بیمه دانشجویی شود؟

بله، با توجه به اینکه تحصیل، شغل تلقی نمی‌شود، لذا در صورتی که دانشجو طبق ضوابط مربوطه مشمول دریافت مستمری بازماندگان باشد، می‌تواند هم‌زمان با دریافت مستمری بازماندگان درخواست بیمه دانشجویی داده و پس از انعقاد قرارداد این نوع بیمه نسبت به شروع و ادامه بیمه‌پردازی خود اقدام کند.

آیا مدت تحصیل گذشته در دانشگاه مانند سوابق سربازی یا حضور در جبهه با پرداخت حق‌بیمه قابل احتساب در تامین‌اجتماعی به‌عنوان سابقه پرداخت حق‌بیمه است؟

سوابق در تامین‌اجتماعی در صورت اشتغال به کار و دریافت دستمزد و پرداخت حق‌بیمه مربوطه یا پرداخت حق‌بیمه با انعقاد قرارداد بیمه‌های خاص (بیمه اختیاری، مشاغل آزاد و…) ایجاد می‌‌شود که در حال حاضر قانونی برای پذیرش و احتساب  سوابق گذشته تحصیل در دانشگاه که در آن حق‌بیمه‌ای به یکی از صندوق‌های بازنشستگی واریز نشده باشد، وجود ندارد. بدین لحاظ به دانشجویان توصیه می‌شود در اولین فرصت در اثنای تحصیل در دانشگاه، نسبت به شروع و ادامه بیمه‌پردازی خود از طریق یکی از انواع بیمه در تامین‌اجتماعی مانند بیمه دانشجویان دانشگاه‌ها اقدام کنند تا مدت اشتغال به تحصیل آنان نیز به‌عنوان سوابق بیمه‌پردازی آن‌ها محسوب شود. ضمنا بیمه دانشجویی از زمان ثبت تقاضای کتبی دانشجو برای این نوع بیمه در شعبه تامین‌اجتماعی مربوطه شروع می‌شود و قبل از آن را نمی‌توان جزء سوابق بیمه‌پردازی (حتی با قبول پرداخت حق‌بیمه آن) منظور کرد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.