حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۸/۱۹ مورخ ۹۸/۳/۱۳(ابلاغ مصوبات مالیاتی شامل تمدید افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی پایان سال ۱۳۹۸ ، مدت زمان تقسیط مالیات و…)

0 2,254

حسابداراپ

مصوبات مالیاتی که از سوی سرپرست سازمان امور مالیاتی برای اجرا، ابلاغ شد بدین شرح است:


 براین اساس با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ ۱۳۹۸/۲/۷ و ۱۳۹۸/۲/۲۸ بدینوسیله مقرر می‌گردد:

 – تا پایان سال ۱۳۹۸ مدت زمان تقسیط مندرج در ماده ۱۶۷  قانون مالیات‌های مستقیم، صرفاً برای بنگاه‌های تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می‌یابد.

فینتو

– استفاده از مفاد بند «ز» تبصره ۱۰  ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ در خصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکت‌ها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال ۱۳۹۸ تمدید می‌گردد.

– به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می‌شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌های تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آن‌ها به تأیید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه‌هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاه‌های مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید سازمان امور مالیاتی می‌تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه‌های مربوطه اقدام نماید.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.