آرشیو روزانه

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۸

تصویب نامه ۱۳۲۹۲/ت۵۵۷۰۴ مورخ ۹۸/۲/۱۰(الحاق تبصره به بند ث ماده ۱ آیین نامه اجرایی ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید)

تصویبنامه هیات وزیران درخصوص الحاق تبصره به بند ث ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور درخصوص حسابرسی نرخ ارز ابلاغ شد.