نرم افزارحسابداری صدگان

پرسش پاسخ مالیاتی

0 4,090

حسابداراپ

 معافیت مالیاتی اشخاص موضوع ماده ۱۰۱ و نیز ماده ۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای سال ۱۳۹۷ چه مبلغی می باشد؟


پندار سیستم

مبلغ ۲۱۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال  (بیست و یک میلیون و ششصد هزار تومان) مقرر شده است.

️یعنی صاحبان مشاغل جهت عملکرد سال ۱۳۹۷ ، که فرصت تسلیم اظهارنامه مالیاتی آن تا پایان خرداد ۹۸ می باشد می توانند تا این مبلغ درآمد از معافیت مالیاتی با رعایت صوابط و مقررات بهره مند شوند ونحوه محاسبه مالیات را براساس ماده ۱۳۱ ق.م.م محاسبه نمایند.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.