حسابان وب

کنترل رعایت ثبت اطلاعات اموال غیر منقول توسط شرکت های دولتی

0 1,546

حسابداراپ

نظریه در خصوص کنترل رعایت ثبت اطلاعات اموال غیر منقول توسط شرکت های دولتی در سامانه موسوم به سادا (سامانه اموال دستگاه های اجرایی) توسط جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.