- ACCPress.com – تازه های حسابداری - http://www.accpress.com/news -

نامه شماره ۵۰۲۰/۹۷/۹۳۳۰ مورخ ۹۷/۷/۸(تشریح بیمه پاداش افزایش تولید(کارانه))

نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید بموجب مکاتبه فوق الذکر تشریح شد.