نامه شماره ۵۰۲۰/۹۷/۹۳۳۰ مورخ ۹۷/۷/۸(تشریح بیمه پاداش افزایش تولید(کارانه))

0 74

نحوه شمول کسر حق بیمه از پاداش افزایش تولید بموجب مکاتبه فوق الذکر تشریح شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.