حسابان وب

نامه شماره ۲۶۷/۱۷۶۱ مورخ ۹۶/۷/۵(عدم تعلق معافیت مالیات ارزش افزوده به هدایای محصولات فروش رفته)

0 2,024
آکادمی محسن قاسمی

دفتر فنی و اعتراضات مالیاتی سازمان امور مالیاتی در نامه ای ، در خصوص مالیات ارزش افزوده به هدایای محصولات فروش رفته توضیحاتی ارائه کرد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.