حسابان وب

مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی

0 933
محل تبلیغ شما

مالیات بر ارزش افزوده‌هایی که در این بخش تاکنون پرداخت شده، قابل استرداد است.

پندار سیستم


به گزارش مهر، بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص «ابلاغ صورتجلسه شماره ۴۱-۲۰۱ مورخ ۱۲/ ۱۲/ ۹۷ شورای عالی مالیاتی در ارتباط با حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی»، طی نامه شماره ۹-۹۸-۲۰۰ در تاریخ ۹۸/۰۲/۰۷ توسط سرپرست سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد.

 در این بخشنامه آمده است: در اجرای بند ۳ ماده ۲۵۵ قانون مالیات‌های مستقیم، به پیوست نظر اکثریتاعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۰۱-۴۱ مورخ ۱۲/‌۱۲/‌۹۷  در خصوص حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی، جهت اطلاع و اجرا به شرح ذیل ابلاغ می‌گردد:

 «با توجه به حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مبنی بر اینکه «مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت‌های مذکور در بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد» از آنجایی که به موجب بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشد، بنابراین در اجرای حکم بند ب ماده ۵۲ قانون برنامه پنج ساله توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود (به نسبت حمل و نقل ریلی بار) به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، با رعایت مقررات قابل استرداد می‌باشد.»

 بدیهی است رعایت مفاد این بخشنامه در خصوص آن دسته از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده که در مراحل دادرسی مطرح می‌باشند الزامی است.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.