صندوق تحت پوشش کارکنان غیررسمی ، و رسمی غیرموظف مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی

0 145

بموجب این مکاتبه ، کارکنان غیررسمی ، و رسمی غیرموظف مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.