سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 224

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.