حسابان وب

سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 2,367
آکادمی محسن قاسمی

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.

فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.