حسابان وب

سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 2,070

هوفر

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.

فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.