نرم افزارحسابداری صدگان

سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 2,909

حسابداراپ

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.

پندار سیستممحل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.