سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 1,315

هوفر

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.