حسابان وب

سود بانکی مطابق با قرارداد بعهده تاجر ورشکسته است

0 2,616

حسابداراپ

تاجر ورشکسته باید سود بانکی را مطابق قرارداد پرداخت نماید اما خسارت تاخیر به بدهی های تاجر ورشکسته تعلق نمی گیرد.

محل تبلیغ شماارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.