نرم افزارحسابداری صدگان

دریافت سود بانکی با ورشکستگی ناسازگار است

0 1,210

حسابداراپ

پندار سیستم

اداره کل تصفیه امور ورشکستگی ، منظور نمودن سود بانکی از لحظه توقف به بعد را با معنا و کاربرد  ورشکستگی ناسازگار  دانست.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.