نرم افزارحسابداری صدگان

تصویب نامه ۵۶۳۴۶/۸۷۱۶ مورخ ۹۸/۱/۳۱(الزام ۵۰ شرکت دولتی به انجام حسابرسی عملیاتی)

0 2,432

حسابداراپ

هیئت وزیران ۵۰ شرکت دولتی را مکلف کرد تا حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه، حسابرسی عملیاتی انجام دهند.


پندار سیستم

به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» هیئت وزیران در جلسه ۲۸ فروردین ۱۳۹۸ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۵۰ شرکت دولتی را ملزم به انجام حسابرسی عملیاتی در طول برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کردند.

این شرکت‌ها مکلفند حداقل یک بار در طول سال های اجرای برنامه توسعه از طریق سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران در جهت افزایش صرفه اقتصادی، کارآیی و اثربخشی فعالیت شرکت ها و افزایش قابلیت اعتماد گزارش‌های مالی، نسبت به انجام حسابرسی عملیاتی و ارائه آن به مجمع عمومی اقدام کنند.

جهت دریافت متن مصوبه اینجا کلیک کنید.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.