نرم افزارحسابداری صدگان

ابلاغ چك ليست هاي رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم

0 3,409

حسابداراپ

سازمان بورس در ابلاغیه ای به کلیۀ ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ،موسسات حسابرسی معتمد و کلیه تشکل های خود انتظام و نهادهای مالی ثبت شده نزد این سازمان چك ليست هاي رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را ابلاغ کرد.


سازمان بورس در راستای مصوبه مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۷ هیئت مدیره مبني بر “درج چک لیست های رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در سامانه کدال و الزام کلیه اشخاص تحت نظارت (از جمله تشکل‌های خود انتظام، نهادهای مالی، ناشران و حسابرسان معتمد) به رعایت این موضوع”، به پيوست چك ليست‌هاي‌ مربوطه جهت بهره‌برداري و دستور اقدام مقتضي ابلاغ مي‌گردد.

 از جمله محورهای مهم در چك ليست‌هاي ابلاغي به شرح زير مي‌باشد:

۱-  انتخاب و معرفي مسئول واحد مبارزه با پولشويي و تأمین مالی تروریسم به سازمان و بررسی ميزان استقلال، دسترسي‌ها و اختيارات لازم و همچنین نحوه انجام وظايف محوله قانوني،

۲- اخذ شناسه كاربري و رمز عبور سامانۀ جمع آوری گزارش معاملات مشکوک (AML) از دبیرخانه مبارزه با پولشویی سازمان و حفاظت از آن،

۳- تدوین رويه‌هاي شناسايي مشتريان و كشف عمليات و معاملات مشكوك، تصویب در هیات مدیره و ابلاغ آن به كاركنان،

۴- نظارت و ارزيابي‌هاي دوره‌اي بر حسن اجرای قوانين و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، رویه‌هاي ابلاغی و در صورت نیاز بازبینی فرایندها و رویه ها،

۵- ارسال گزارش عمليات و معاملات مشكوك توسط مسئول واحد مبارزه با پولشويي به سازمان مطابق شاخص‌هاي ابلاغي ظرف مهلت مقرر،

پندار سیستم

۶-  رتبه‌بندي مشتريان بر اساس ريسك و تهيه فهرست اشخاص پرريسك، بروز‌رساني مستمرو اخذ اطلاعات کامل تر و با فواصل زمانی کوتاه‌تر از مشتریان پرریسک،

۷- آموزش مستمر عمومی کلیه کارکنان و آموزش تخصصی کارکنان حوزه‌های تخصصی در خصوص شناسايي مشتريان و  چگونگی کشف معاملات مشکوک به پولشویی و مستندسازي آموزش‌هاي تخصصي و عمومي و درج در سوابق پرسنلی کارکنان،

۸- طراحي و استقرار سامانه‌های معاملاتی و نظارتی و انطباق هر چه بیشتر آن با الزامات مقرر در قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم،

۹- شناسايي اوليه، كامل و مضاعف مشتريان و به روزرساني اطلاعات آنها مطابق مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم،

۱۰- بررسي معاملات وكالتي و تطبيق آن با دستورالعمل‌هاي مرتبط (از جمله دستورالعمل معاملات وكالتي)،

۱۱- بررسی نحوه واریز و برداشت وجوه و تطبیق آن با مقررات مبارزه با پولشویی و لزوم واريز وجوه از حساب بانكي مشتريان،

۱۲- نگهداری و بروزآوری فهرست اشخاص مظنون و جلوگیری از ارائه خدمات به آنها،

۱۳- نحوۀ ثبت، نگهداري و امحاء اسناد و مدارک مطابق مقررات مربوطه.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.