نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه اعمال افزایش کمک هزینه مسکن درسال ۹۸ چگونه است؟

0 1,742

حسابداراپ

باتوجه به مصوبه شواری عالی کار درخصوص تصویب هزینه مسکن به مبلغ یک میلیون ریال درسال ۱۳۹۸، نحوه اعمال آن در حقوق فروردین ماه چگونه است؟


پندار سیستم

مصوبه کمک هزینه  مسکن کارگران (ماهیانه) به مبلغ یک میلیون ریال به پیشنهاد شورای عالی کار برای تصویب نهایی به هیات  وزیران تقدیم شده است .لیکن تا زمان تصویب نهایی مصوبه مذکور توسط هیات  وزیران ،مبلغ چهارصدهزار ریال ماهیانه ملاک عمل خواهد بود.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.