حسابان وب

بخشنامه ۲۰۰/۹۷/۱۷۷ مورخ ۹۷/۱۲/۲۸ (تشریح مالیات درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها ، نقل و انتقال سهام و سود سهام دریافتی)

0 4,725
آکادمی محسن قاسمی

توضیح سایت تازهای حسابداری:

– برای این بخشنامه ، رای دیوان عدالت اداری صادر شده است. لطفا اینجا کلیک کنید.

فینتو

– جزء ب از بند ۲ این بخشنامه ابطال شد.لطفا اینجا کلیک کنید.

– افزایش خالص سرمایه گذاری جاری مشمول مالیات بر درآمد نمی شود. جهت دریافت متن دادنامه این موضوع به تاریخ ۱۴۰۰/۹/۳۰ اینجا کلیک کنید.


چگونگی  مالیات درآمد ناشی از ارزیابی سرمایه گذاری ها ، نقل و انتقال سهام و سود سهام دریافتی توسط سازمان امورمالیاتی تشریح شد.


جهت دریافت این بخشنامه اینجا کلیک کنید.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.