نرم افزارحسابداری صدگان

اصلاح تبصره ماده (١٠٠) قانون ماليات هاي مستقيم(افزایش سقف معافیت ارسال اظهارنامه)

0 4,825

حسابداراپ

براساس تبصره ٨ بند هـ قانون بودجه سال ١٣٩٨، سقف  ریالی ارسال اظهارنامه مالیاتی برای برخی مشاغل تغییر کرد.


براین اساس:

عبارت “ده برابر” در متن تبصره ماده (١٠٠) قانون ماليات هاي مستقيم با اصلاحات و الحاقات بعدي آن براي عملكرد سالهاي ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به عبارت “سي برابر” اصلاح مي شود.


ماده ١٠٠ (اصلاحی)قانون ماليات هاي مستقيم

پندار سیستم

مؤدیان موضوع این فصل مكلف‌اند اظهارنامة مالیاتی مربوط به فعالیت‌های شغلی خود را در یك سال مالیاتی برای هر واحد شغلی یا برای هر محل جداگانه طبق نمونه‌ای كه به وسیله سازمان امور مالیاتی كشور تهیه خواهد شد تنظیم  تا آخر خردادماه سال بعد به ادارة امور مالیاتی محل شغل خود تسلیم و مالیات متعلق را به نرخ مذكور در ماده (۱۳۱) این قانون پرداخت نمایند.

تبصره – سازمان امور مالیاتی كشور می‌تواند برخی از مشاغل یا گروه‌هایی از آنان را كه میزان فروش كالا و خدمات سالانه آنها حداكثر به سي برابر (در قانون بودجه سال ١٣٩٨ براي عملكرد سال ١٣٩٧ و ١٣٩٨ از ده برابر به سي برابر اصلاح شده) معافیت موضوع ماده (۸۴) این قانون باشد از انجام بخشی از تكالیف از قبیل نگهداری اسناد و مدارك موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف كند و مالیات مؤدیان مذكور را به‌صورت مقطوع تعیین و وصول نماید. در مواردی كه مؤدی كمتر از یك سال مالی به فعالیت اشتغال داشته باشد مالیات متعلق نسبت به مدت اشتغال محاسبه و وصول می‌شود.

حكم این تبصره مانع از رسیدگی به اظهارنامه‌های مالیاتی تسلیم شده در موعد مقرر نخواهد بود.
محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.