حسابان وب

مهلت ثبت و ویرایش اطلاعات فصلی سال ۱۳۹۲

0 761

حسابداراپ

قابل توجه مودیان محترم مالیاتی 
با عنایت به دستورالعمل اجرائی ارسال اطلاعات فصلی موضوع ماده ۱۶۹ امکان ورود اطلاعات جدید، حذف یا یکبار ویرایش اطلاعات عملکرد ۱۳۹۲ (توسط مودیان) فقط تا پایان ۹۷/۱۲/۲۹وجود خواهد داشت.

فینتو


سازمان امورمالیاتی کشور


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.