حسابان وب

نظر کارگروه فنی و استانداردها در خصوص تقبل زیان انباشته توسط سهامداران

0 2,220

حسابداراپ

نظر کارگروه فنی و استانداردها درخصوص تقبل زیان انباشته توسط سهامداران از طرف جامعه حسابداران رسمی ایران اعلام شد.


فینتوارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.