نرم افزارحسابداری صدگان

نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوق‌های بیمه بازنشستگی از دولت

0 1,025

حسابداراپ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع‌ «نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوق های بیمه بازنشستگی از دولت» پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.


به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی –مصوب ۱۳۸۳- «مطالبات سازمان ها،‌ صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.»

براساس ردیف (۴) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به مدیریت بدهی های دولت اختصاص دارد نیز دولت مکلف به تأدیه بدهی خود به بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

پندار سیستم

در تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند مذکور –مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷- آمده است که «مطالبات سازمان ها،‌ صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی –مصوب ۱۳۸۳- و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود به طوری که در پایان هرسال مبنای محاسبه، اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.»

برهمین اساس وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور،‌ پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.

گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی می باشد.محل تبلیغ شما

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.