حسابان وب

نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوق‌های بیمه بازنشستگی از دولت

0 887

حسابداراپ

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه با موضوع‌ «نحوه محاسبه و دریافت مطالبات صندوق های بیمه بازنشستگی از دولت» پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.


به گزارش «پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت» طبق بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی –مصوب ۱۳۸۳- «مطالبات سازمان ها،‌ صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت بر مبنای ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت پرداخت خواهد شد.»

براساس ردیف (۴) بند (ت) ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که به مدیریت بدهی های دولت اختصاص دارد نیز دولت مکلف به تأدیه بدهی خود به بانک ها و نهادهای عمومی غیردولتی شده است.

حسابداری علیمرادی

در تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی بند مذکور –مصوب اردیبهشت ۱۳۹۷- آمده است که «مطالبات سازمان ها،‌ صندوق ها و مؤسسات بیمه ای فعال در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی از دولت براساس نرخ اوراق مشارکت موضوع بند (هـ) ماده (۷) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی –مصوب ۱۳۸۳- و همچنین مطالبات سایر اشخاص بر مبنای نرخ مندرج در قراردادها و صرفاً به روش ساده محاسبه می شود به طوری که در پایان هرسال مبنای محاسبه، اصل مبلغ بدهی اولیه می باشد و محاسبه مازاد به روش مرکب ممنوع است.»

برهمین اساس وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی ضمن تأکید بر فراقانونی بودن تبصره (۲) ماده (۳) آیین نامه اجرایی مذکور،‌ پیشنهاد داده است به منظور تطابق آن با قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، تبصره مزبور اصلاح شود و محاسبه و پرداخت میزان مطالبات صندوق های بازنشستگی از دولت به ارزش واقعی روز و براساس نرخ اوراق مشارکت صورت پذیرد.

گفتنی است پیشنهاد فوق در کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در حال بررسی می باشد.ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.