صورتجلسه ۲۰۱/۱۶ مورخ ۹۷/۶/۲۰(هزینه قابل قبول ذخیره گارانتی موضوع بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م)

0 168

در جلسه شورای عالی مالیاتی ، درخصوص ذخیره گارانتی موضوع بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م تصمیم گیری شد.


دراین نظریه فنی ، ذخیره گارانتی موضوع بند ۲۹ ماده ۱۴۸ ق.م.م ؛ مبنی بر پذیرش هزینه گارانتی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ به بعد محقق میشود و درامد ان نیز در دوره پس از سال ۱۳۹۵ شناسایی شده است ، تسری دارد.


 


 


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.