تغییر نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت

0 259

هوفر

تغییر نحوه محاسبه سود علی الحساب سپرده های کوتاه مدت بموجب بخشنامه بانک مرکزی تشریح شد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.