حسابان وب

تصویب نامه ۱۲۹۳۴۰/ت ۵۳۳۰۱ ه مورخ ۹۷/۱۰/۲(اصلاح مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی)

0 1,359

حسابداراپ

اصلاح مواد ۱۹۰ و ۱۹۱ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توسط  هیات وزیران ابلاغ شد.


حسابداری علیمرادیارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.