آرشیو روزانه

آذر ۱۲, ۱۳۹۷

ویژگی‌های مهم بودجه ۹۸

۶ ویژگی مهم بودجه سال آینده از سوی سازمان برنامه بودجه کشور اعلام شد که تداوم پرداخت یارانه نقدی، حمایت از معیشت عمومی و استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه ای از مهترین برنامه…