آرشیو روزانه

آذر ۱۰, ۱۳۹۷

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس

 اصلاحات انجام شده در دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده شامل ضوابط تهیه گزارش تفسیري مديريت و راهنماي بکارگيري ضوابط گزارش تفسیري مديريت ، توسط سازمان بورس ابلاغ…