حسابان وب

نحوه شناسایی آثار نوسانات ارزی اخیر

0 821
آکادمی محسن قاسمی

فینتو

 کار گروه فنی و استانداردهای جامعه حسابداران رسمی ایران نظر خود را در مورد نحوه شناسایی آثار نوسانات ارزی اخیر جهت فروش های صادراتی واحد اقتصادی اعلام نمود.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.